Aktivnosti
DRRM Disaster Risk Reduction Management

 

"DRRM Disaster Risk Reduction Management“, Sarajevo, 22.03.2019. godine

 

Na sastanku su bili gos.Nishida predsjednik JICA Office u Beogradu i sekretar Japanskog ambasadora iz Sarajeva. Kao i pomoćnik ministra Ministarstva sigurnosti kao oficielnog lidera na projektu sa Japancima Samir Agić. Kao domaćin skupa, skup je vodio dr.Samir Huseinbašić Min.sig. a tu su bili i kolege iz Min.civ.poslova, Min.vanjskih poslova, Republičke Civilne zaštite Predrag Slijepčević, Federalnog zavoda za geologiju, Odjela za spašavanje Brčko Distrikta i drugi.

Projekat je pokrenut nakon poplava 2014 godine i inicijative JICA Alumni BIH o suradnji i edukaciji naših eksperata u oblasti upravljanja prirodnim nesrećama (DRRM Disaster Risk Reduction Management). Projekat će trajati 4 godine i kroz isti su planirane 4 edukacije po 7 ljudi iz BIH i Srbije sa praktičnim vježbama i pilot projektima na terenu u BOSNI I HERCEGOVINI zajedno sa Japanskim ekspertima u oblasti upravljanja prirodnim nesrećama (poplave, klizišta, zemljotresi).

 

Dokumenti:

Poziv na ovaj sastanak

Detalji Treninga u Japanu

 

Slike iz Japana

 


 

 

Slike sa prezentacije