Aktivnosti
Radna grupa za ekoturizam

U Blagaju održana dvodnevna radionica „Kreativni turizam“, 17-18.10.2014. godine.

„Kreativni turizam“ je naziv dvodnevne radionice koju je JICA Alumni u BiH, u saradnji sa STK Blagaj City, organizirala u Blagaju, 17. i 18. oktobra. Na radionici su se razmatrali mogućnosti kreativnog turizma, koje je kao novija forma turizma sve više interesantnija turistima zainteresiranim za eko, prirodni i community-based turizam, odnosno turizam čiji je fokus lokalna zajednica sa svim svojim kulturnim-istorijskim, prirodnim i tradicijskim osobenostima. Kreativni turizam podrazumijeva participiranje turista u manje ili više zahtjevnim kreativnim aktivnostima, podržavajući time ekonomiju lokalne zajednice. Na radionici su se okupili predstavnici turističkih agencija koje se bave receptivnim turizmom u Hercegovini, članovi NVO sektora i klubova sa turističkim predznakom i mladi ljudi koji se već bave ili imaju namjeru da se počnu baviti turizmom. Predavači su dali uvod u pojam kreativnog turizma i trendove u svijetu, značaj „prodaje“ ovakve turističke usluge preko interneta, s posebnim osvrtom na društvene mreže. Takođe, kroz interaktivni dio radionice se došlo do velikog broja ideja o konkretnim aktivnostima koje se mogu ubrzo uspostaviti i kroz koje bi mladi i lokalna zajednica mogli obogatiti ponudu i povećati prihode.

Predavači:
Melika Arifhodžić konsultantica za razvoj eko turizma
Dunja Pejić, stručnjak za razvoj turizma
mr. Jozo Bejić, tajnik u Ministarstvu obrta i poduzetništva
Mira Jović, koordinatorica projekta Eko Pliva
Organizatori: Melika Arifhodžić ispred JICA Alumni BiH, Melisa Jašarević ispred STK Blagaj City

 


Radionica „Tehnike u turističkoj promociji“


JICA Alumni u BiH je, u prelijepom prirodnom okruženju blizu izvora rijeke Plive, 02.03. 2013. održala radionicu „Tehnike u turističkoj promociji“.
Poznato je da je turizam najbrža rastuća grana privrede u svjetskim okvirima, a BiH, premda u skromnijem obimu, takođe bilježi rast turizma. Često se ističe da napredak u turizmu utiče i na rast drugih grana privrede, te da je od velike važnosti da zemlje iskoriste turističke potencijale koji su im na raspolaganju. S obzirom da je promocija jedna od veoma važnih elemenata u turističkoj privredi, a imajući u vidu ubrzani razvoj tehnologije i oglašavanja, namjera nam je bila da istražimo metode i tehnike koje bi bile najprimjenjivije u promociji turizma naše zemlje. Na radionici smo se bavili sa sljedećim temama:
1. Metode turističke promocije u BiH;
2. Uloga društvenih mreža u turističkoj promociji;
3. Ideje za potencijalne promotivne projekte manjeg obima.
Nakon predavanja i prezentacija Melike Arifhodžić i Dunje Pejić o najnovijim trendovima u tehnikama promocije, krenulo se u diskusiju o problemima koje se turistički sektor u BiH susreće prilikom promovisanja. Razmatrane su mogućnosti pokretanja promotivnih projekata, gdje su se učesnici usaglasili da se pokrene projekt turističkog Newslettera.

 

 

 

 

Regionalni seminar o eko turizmu


JICA Alumni u BiH je 11. marta 2011. godine u Sarajevu održala regionalni seminar o eko turizmu. Pozvali smo goste iz Srbije, Albanije i Makedonije, a pridružili su nam se i gosti iz Japansko glavnog ureda JICA-e iz Tokija. Sama atmosfera je na početku bila malo uznemirujuća, s obzirom da smo tek zaprimili vijesti o cunamiju koji pogodio Kobe. Organizatorica seminara i koordinatorica grupe za eko turizam pri JICA Alumni, Melika Arifhodžić, je otvorila seminar i uz zahvalu JICA-i na podršci uputila i riječi nade za brzi oporavak stanovništvu u pogođenom području. Imali smo čast da nam se pridruži Ambasador vlade Japana Futao Motai, koji je došao na otvorenje seminara i proveo sa nama prvi dio prezentacija. Moramo reći da su naši japanski gosti su još jednom pokazali zadivljujuću staloženost i racionalnost i u takvim složenim trenutcima u potpunosti se posvetili seminaru, ne odavajući ni u jednom momentu uznemirenost novonastalom i teškom situacijom u svojoj domovini.
Na seminaru su od domaćih učesnika bili predstavnici ministarstava Spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH , Turizma i okoliša FBiH, Prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, turističkih zajednica u FBiH i turističkih organizacija u RS, kao i turističkih agencija i organizacija iz cijele BiH koja se bave ovim vidom turizma. Seminaru je prisustvovao i veliki broj predstavnika medija, što govori o zainteresiranosti javnosti za ovu oblast.
Seminar je trajao dva dana, a prvi dan su gosti i domaćini izlagali prezentacije o eko turizmu općenito i o stanju eko turizma u njihovim zemljama. Nakon prezentacija razvila se diskusija o gorućim temama iz ovog sektora. Generalni je zaključak da zemlje u regiji moraju još dosta poraditi na poboljšanju uslova za razvoj eko turizma, poput podizanja stepena zaštite područja, podizanja turističkog proizvoda, standardizacija u smještajima eko turizma, itd. Takođe je bilo govora i o pogrešnoj upotrebi ili zloupotrebi termina eko turizma.
Drugi dan je bio radni, gdje su učesnici radili u grupama, na definisanju prednosti i loših strana i predlaganju zajedničkih aktivnosti u polju unapređenja eko turizma u regiji.
Iz seminara i radnih grupa je proizašla ideja o jednoj zajedničkoj eko turističkoj regionalnoj platformi koja bi okupljala zainteresirane strane u regionu i zajednički promotivno nastupala prema turističkom tržištu.