JICA u Bosni i Hercegovini
JICA u Bosni i Hercegovini

 

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) je institucija Vlade Japana koja putem Vladine razvojne pomoći (ODA) pruža pomoć državama u razvoju. JICA ovo realizuje sa 90 ureda u više od 140 država širom svijeta. Osnovni cilj je da se kroz prenos znanja i tehnologija pomaže društveno-ekonomski razvoj država u razvoju, što između ostalog obuhvata aktivnosti kao što su: prihvatanje polaznika JICA kurseva, slanje stručnjaka, snabdijevanje opremom, provođenje projekata tehničke saradnje i implementacija razvojnih studija.

 

JICA putem ODA pruža pomoć zemljama Zapadnog Balkana u tri oblasti:

 

- jačanje mira,

- razvoj privatnog sektora i

- rješavanje problema okoliša -

 

za više informacije posjetiti ovaj link

 

Za aktivnosti JICE u Bosni Hercegovini možete pogledati BILTEN koji pravi JICA Japan.

 

U proteklih 17 godina, koliko JICA pruža pomoć BiH, fokus je bio na hitnim projektima i obnovi, pa je tako uz podršku Vlade Japana izgrađeno 11 osnovnih škola i četiri mosta, 85 domova zdravlja je snabdijeveno medicinskom opremom, a realizovano je oko 200 projekata u lokalnim zajednicama (zdravstvena zaštita, obrazovanje, deminiranje, vodosnabdijevanje). Takođe, program obuke do sada je u Japanu pohađalo preko 600 ljudi iz Bosne i Hercegovine.

 

U posljednje vrijeme JICA u BiH pomjera svoje prioritete ka promociji održivog ekonomskog razvoja uz istovremenu zaštitu prirodne čovjekove okoline.

Više o JICA projektima koji su završeni ili u toku na području Bosne i Hercegovine može se naći na ovom linku

 

Takođe, treba spomenuti i projekte čija se realizacija, uz finansijsku podršku JICA, očekuje u narednom periodu (2013-2016): „Razvoj međunarodnog turističkog koridora u južnoj Hercegovini“ i „Monitoring i savjetovanje malih i srednjih preduzeća“ (u saradni sa SERD-om).

 


JICA Balkan Office Contact Point in Sarajevo
Bistrik 9, 71000 Sarajevo
Tel. +387 220 190
Fax. +387 220 192
E-mail: jicabh@smartnet.ba