O nama
O nama

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) je razvojna agencija Vlade Japana koja je u BiH prisutna od 1996. godine, i koja brojnim projektima učestvuje u naporima da se poboljša kvalitet života ljudi u Bosni i Hercegovini.

 

Šta je to JICA Alumni udruženje?
JICA je 1954. godine započela program organizovanja kurseva i edukacija za mnoge zemlje u Japanu iz raznih oblasti. U želji da šire znanje stečeno u Japanu, kao i da njeguju prijateljstva koja su tamo stekli, bivši polaznici tih kurseva su formirali lokalna alumni udruženja. Prvo JICA Alumni udruženje je osnovano 1967. godine na Filipinima. Danas u svijetu djeluju 84 JICA Alumni udruženja, koja obuhvataju preko 40,000 članova i ovi brojevi se stalno povećavaju. Tako je i u Sarajevu, 11. marta 2006. Godine, osnovano Udruženje JICA Alumni u BiH. Bitno je napomenuti da je od dolaska JICA-e u BiH 1996. godine do danas oko 700 naših državljana pohađalo JICA kurseve u Japanu.

 

Ključna misija JICA Alumni BiH udruženja je izgradnja kapaciteta kroz širenje znanja stečenog na kursevima u Japanu. To ostvarujemo kroz održavanje seminara i radionica iz raznih područja, slijedeći dugoročne potrebe društva u cjelini kao i trenutne potrebe proizašle iz vanrednih stiuacija. Takođe, u Udruženju dosta polažemo na druženje među članovima i prijateljima Japana - svake godine organizujemo kulturne događaje, po pravilu svaki put u drugom gradu u BiH, gdje uz prigodan program i druženje promovišemo kulturu BiH i Japana. Svi prijatelji su dobrodošli!

 

Pored navedenih aktivnosti JICA Alumni pruža podršku budućim polaznicima JICA kurseva i drugim licima zainteresiranim za JICA kurseve, kao i podršku kroz učešće na raznim seminarima u vidu predavanja naših članova. Rad Udruženja JICA Alumni u BiH je autonoman, a JICA pruža finansijsku i savjetodavnu pomoć za naše aktivnosti.

 

Organi Udruženja
Skupština
Upravni odbor

 

Predsjednik Udruženja: Živorad Kovačević
Potpredsjednik : Toni Nikolić

 

Marijana Galić, predsjednica Upravnog odbora
Bojana Grujić, član UO
Snežana Kanostrevac-Cvijetić, član UO
Petar Gvero, član UO
Božo Bago, član UO
Bakir Krajinović, član UO
Siniša Bencun, član UO
Mirza Uzunović, član UO