O nama
O nama

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) je razvojna agencija Vlade Japana koja je u BiH prisutna od 1996. godine, i koja brojnim projektima učestvuje u naporima da se poboljša kvalitet života ljudi u Bosni i Hercegovini.

 

Šta je to JICA Alumni udruženje?
JICA je 1954. godine započela program organizovanja kurseva i edukacija za mnoge zemlje u Japanu iz raznih oblasti. U želji da šire znanje stečeno u Japanu, kao i da njeguju prijateljstva koja su tamo stekli, bivši polaznici tih kurseva su formirali lokalna alumni udruženja. Prvo JICA Alumni udruženje je osnovano 1967. godine na Filipinima. Danas u svijetu djeluju 84 JICA Alumni udruženja, koja obuhvataju preko 40,000 članova i ovi brojevi se stalno povećavaju. Tako je i u Sarajevu, 11. marta 2006. Godine, osnovano Udruženje JICA Alumni u BiH. Bitno je napomenuti da je od dolaska JICA-e u BiH 1996. godine do danas oko 700 naših državljana pohađalo JICA kurseve u Japanu.

 

Ključna misija JICA Alumni BiH udruženja je izgradnja kapaciteta kroz širenje znanja stečenog na kursevima u Japanu. To ostvarujemo kroz održavanje seminara i radionica iz raznih područja, slijedeći dugoročne potrebe društva u cjelini kao i trenutne potrebe proizašle iz vanrednih stiuacija. Takođe, u Udruženju dosta polažemo na druženje među članovima i prijateljima Japana - svake godine organizujemo kulturne događaje, po pravilu svaki put u drugom gradu u BiH, gdje uz prigodan program i druženje promovišemo kulturu BiH i Japana. Svi prijatelji su dobrodošli!

 

Pored navedenih aktivnosti JICA Alumni pruža podršku budućim polaznicima JICA kurseva i drugim licima zainteresiranim za JICA kurseve, kao i podršku kroz učešće na raznim seminarima u vidu predavanja naših članova. Rad Udruženja JICA Alumni u BiH je autonoman, a JICA pruža finansijsku i savjetodavnu pomoć za naše aktivnosti.

 

Organi Udruženja
Skupština
Upravni odbor

 

Predsjednica Udruženja: Melika Arifhodžić
Potpredsjednik : Jozo Bejić

 

Ranka Mandić, predsjednica Upravnog odbora
Marko Tutnjević, član UO
Dunja Pejić, član UO
Petar Gvero, član UO
Živorad Kovačević, član UO
Toni Nikolić, član UO
Tarik Hadžić, član UO
Siniša Bencun, član UO
Semir Hadžimuratović, član UO