Vijesti
Vijesti

 

Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruženje polaznika kurseva Japanske agencije za međunarodnu saradnju, JICA Alumni u BiH održanoj dana 17.02.2018. godine, u hotelu Saraj, sa početkom u 12:00 sati.

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Strategy for Resilient Societies to natural disaster - rok za prijavu: 13 novembar 2017.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Local Industry Development in Agricultural Regions by Strenghtening Capacity of Management and Marketing - rok za prijavu: 5 novembar 2017.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Sewage and Urban Drainage Management in Tourism - rok za prijavu: 14 juli 2017.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Human resource Capacity Development on "Japanese Hospitality, Omotenashi" in Tourism - rok za prijavu: 13 juli 2017.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Development of Agricultural Cooperatives and Improvement of Management Capacity - rok za prijavu: 10 juli 2017.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Promotion of Energy Efficiency and Conservation - rok za prijavu: 24 avgust 2017.

 

- Svi dokumenti

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Operation and Maintenance of Urban Water Supply (Water Quality and Purification) - rok za prijavu: 15 maj 2017.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

JICA Alumni BiH organizovala je okrugli sto sa ciljem unaprjeđenja procesa upravljanja otpadom na području 5 opština koje gravitiraju sanitarnoj deponiji Brijesnica kod Bijeljine. -17.02.2017.-

 

 

JICA Alumni BiH organizovala je okrugli sto sa ciljem unaprjeđenjaprocesa upravljanja otpadom na području 5 opština koje gravitiraju sanitarnoj deponiji Brijesnica kod Bijeljine. -17.02.2017.-

JICA Alumni BiH organizovala je okrugli sto sa ciljem unaprjeđenja procesa upravljanja otpadom na području 5 opština koje gravitiraju sanitarnoj deponiji Brijesnica kod Bijeljine. Naime, na eko deponiju smeće odlažu Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Teočak , a ranije i Čelić, koji trenutno ne koristi tu mogućnost i otpad odlaže na sopstvenu deponiju. U izgradnju eko deponije do sada je uloženo pet miliona evra, gde je od Svjetske banke obezbijeđen kredit od dva miliona dolara uz podršku Vlade RS od 20 odsto. Uz podršku pet opština obezbeđeno je i dodatni kredit od dva miliona dolara. Ipak, pored toga da bi se deponija razvijala potrebno je obezbediti dodatnu pomoć zajednica i donacija. Postojeće cijene i količine smeća te neizgrađen održiv sistem može ugroziti rad eko deponije, gdje se godišnje odloži oko 30.000 tona komunalnog otpada. Uz cijenu odlaganja otpada od 40 maraka po toni, „Eko-dep“ ne obezbeđuje dovoljne prihode za servisiranje obaveza prema međunarodnim kreditorima. Opštine osnivači regionalne deponije uspevaju da prikupe tek 60 do 70 odsto otpada, a prošle godine opštine su kao garanti platile i dio kredita od 800.000 KM, koji  “Eko-dep” nije mogao da obezbijedi.
Sve navedeno bili su dovoljni razlozi da JICA Alumni na jedno mjesto, centralnu opštinu Lopare, 17.02.2107. godine okupi sve zainteresovane strane: predstavnike Eko-dep, opština osnivača, komunalnih preduzeća i udruženja građana, sa ciljem da se razgovara o rješenju postojećeg kompleksnog problema. Na događaj su pozvani i predstavnici Vlade Brčko distrikta i tamošnjeg komunalnog preduzeća, kako bi se razgovaralo o uključivanju Brčkog u dovoz otpada na sanitarnu deponiju Brijesnica, čime bi se nadomjestile potrebne količine otpada da bi deponija bila rentabilna. Moderator okruglog stola bio je Siniša Bencun, član UO JICA Alumni
Na samom početku direktor „Eko-dep“ Bijeljina g-din Dragiša Marjanović iznio je postojeću problematiku i izazove sa kojima se sanitarna deponija suočava. Naveo je da se prvi problemi javljaju još na samom početku rada deponije, kada buduće količine otpada nisu dovoljno dobro projektovane. Opštine osnivači nisu osigurale uključivanje svih domaćinstava u sistem prikupljanja, a prva posljedica bila je kontinuirani rast cijene deponovanja otpada koji trenutno iznosi 40 KM po toni. Kuriozitet je i da je od 2010. godine povećan obuhvat prikupljanja otpada na terenu, a da su smanjene količine koje se dovoze na deponiju, što jednim dijelom ukazuje da dio otpada završava na nekontrolisanim lokacijama. Marajnović je u daljem izlaganju poredio sanitarnu deponiju Brijesnica sa sličnim u Banja Luci i Zenici koje posluju rentabilno, navodeći razloge za takvu situaciju.
Predstavnici komunalnih preduzeća iznijeli su aktuelne prilike u svojim opštinama kada je u pitanju obuhvat prikupljanja otpada na terenu, cijena po domaćinstvu i rentabilnost cijelog procesa. Zajednička konstatacija je bila da komunalna preduzeća posluju na ivici rentabilnosti i da neće moći istrpiti eventualna dalja povećanja cijene deponovanja otpada na deponiji, jer i minimalna poskupljenja koja bi oni u tom slučaju morali reflektovati prema krajnjim korisnicima, stvorila bi negativne reakcije i smanjenje broja korisnika što niko ne želi.
Predstavnici Vlade Brčko distrikta i tamošnjeg komunalnog preduzeća iznijeli su problematiku ove lokalne zajednice, gdje postoji gradska deponija koja je širenjem grada prema istoku već na samom obodu naselja, te da postoji veliki otpor daljem odlaganju otpada na ovoj ne-sanitarnoj deponiji od strane građana. Dodatno, različiti projekti Vlade ne mogu da prođu zbog rezultata studije uticaja na okoliš. U tom smislu, šef odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta g-din Mićo Stevanović konstatovao je da se Brčko nalazi na svojevrsnoj prektetnici – ili će graditi sopstvenu sanitarnu deponiju, ili će sagledati moguća rješenja u saradnji sa okolnim lokalnim zajednicama. On je naveo da se na temelju ranijih diskusija može zaključiti da sanitarnoj deponiji Brijesnica nedostaje 20.000 tona otpada godišnje da bi bila rentabilna, a da Brčko realno može osigurati te količine. Ključno pitanje je kakve obaveze bi Brčko distrikt imao prema postojećoj sanitarnoj deponiji Brijesnica, u smislu tekućih i budućih investicija, obzirom da je neophodna gradnja nove treće (ubrzo potom i četvrte) ćelije za odlaganje otpada da bi se njen vijek produžio najmanje za još 7-10 godina. Šef radne jedinice Čistoća u okviru krovnog preduzeća Komunalno Brčko, gdin  Zdenko Dević pojasnio je da Distrikt trenutno ima cijenu od 6,60 KM po domaćinstvu sa čime građani nisu zadovoljni iako je to jedna od najnižih mjesečnih cijena za odvoz otpada u regionu, te da bilo koje buduće rješenje ne bi moglo podnijedi dodatno povećanje cijene prema građanima.
Na kraju, učesnici su se složili oko sljedećeg:

  • Sanitarna deponija Brijesnica ne može iz redovnog poslovanja obezbijediti buduće investicije kao što su razdvajanje otpada, reciklaža ili izgradnja novih ćelija. Iste je potrebno obezbijediti od nadležnih ministarstava, lokalnih zajednica i donatora.
  • Opštine osnivači sanitarne deponije Brijesnica, u saradnji sa angažovanim komunalnim preduzećima, uložiće dodatne napore za dalje povećanje obuhvata odvoza otpada, uključivanje novih korisnika, uklanjanje divljih deponija i kažnjavanje onih koji odbijaju da budu dio sistema. Ovo su minimalni koraci da bi postojeća deponija mogla poslovati na pozitivnoj nuli bez daljeg povećanja cijene deponovanja.
  • Rukovodstvo Eko-dep Bijeljina koje gazduje sanitarnom deponijom Brijesnica treba sačiniti tehničko-finansijski prijedlog mogućeg uključivanja Brčko distrikta u sistem odlaganja otapada na ovu deponiju, te isti u narednim danima prezentovati rukovodstvu Brčko distrikta. Tehničko-finansijski prijedlog treba dati odgovore na niz pitanja, uključujući obaveze Vlade Brčko distrikta prema „Eko-dep“ Bijeljina, budući status Brčkog u odnosu na ostale lokalne zajednice – osnivače, budući vijek sanitarne deponije, eventualno potrebne dozvole za izgradnju novih ćelija deponije, perspektive razdvajanja i reciklaže otpada, itd.

Prisutnima su izložene i aktivnosti civilnog društva na edukaciji stanovništva, a član JICA Alumni Aleksandar Vasiljević podijelio je brošuru koja treba da utiče na svijest građana na smanjenje količine otpada u nastanku, te o štetnosti otpada, posebno plastičnog, po životnu sredinu.

 


 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Local Industry Development in Agricultural Regions by Strengthening Capacity of Management and Marketing - rok za prijavu: 28 oktobar 2016.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- DEVELOPED MARKET ORIENTED EXPORT PROMOTION STRATEGY / MARKETING STRATEGY- rok za prijavu: 27 juli 2016.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Development of Agricultural Cooperatives and Improvement of Management Capacity - rok za prijavu: 24 juni 2016.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 23.01.2016. godine, u Mostaru

 

Pozivi za kurseve u Japanu:

 

- Merchandize Branding and Marketing by utilizing local resources - rok za prijavu: 24 februar 2016.

- Water Environment Administration - rok za prijavu: 11 mart 2016.

- Water Related Disaster Management (Preparedness, Mitigation and Reconstruction) - rok za prijavu: 22 mart 2016.

- Managerial and Financial Support for SMEs Development - rok za prijavu: 04 april 2016

- Flood Disaster Risk Reduction - rok za prijavu: 25 april 2016.

- Capacity Development for Flood Risk Management with Integrated Flood Analyses System (IFAS) - rok za prijavu: 18 maj 2016.

 

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

 

U Održan regionalni sastanak JICA Alumnija jugoistočne Evrope, Skoplje 18.12.2015.

Regionalni sastanak JICA Alumnija iz područja jugoistočne Evrope ove godine se održao u Skoplju. U veoma pozitivnoj atmosferi, razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima koji su “parovi Alumniji“ proveli u prethodnom periodu. S obzirom da je BiH “par” sa Srbijom, izvijestili smo skup o uspješno održanoj radionici na temu zaštite okoline u Beogradu, gdje je sa predavanjem gostovao naš član Siniša Bencun, kao i o pripremama nastavka iste radionice ali u Bijeljini, gdje bi naše udruženje trebalo biti domaćin. Takođe, govora je bilo o aktivnostima o budućem periodu, a posebna podrška I pažnja je upućena mladom timu iz Crne Gore, s obzirom da su tek osnovana JICA Alumni. Bili smo sretni kada su učesnici skupa s oduševljenjem prihvatili naš poziv da se idući sastanak održi u Sarajevu, tako da se idućeg puta javljamo sa “našeg” terena!:))


 

 

U Sarajevu je održan seminar: “Poplave i klizišta: prevencija, pripravnost i intervencija” 14.11.2015. godine

Skup je otvorila predsjednica JICA Alumni mr.Melika Arifhodžić. Seminar je prisustvom uveličao i učesnicima se nakon predsjednice Asocijacije obratio Njegova Ekselencija, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, gosp. Kazuya Ogawa. Uz čestitke za organizaciju seminara, ambassador je upoznao učesnike sa vrstom i obimom pomoći koju je Japan pružio Bosni i Hercegovini u proteklom periodu, naročito tokom i poslije poplava kroz dostavu humanitarne pomoći, nabavku opreme i realizirane projekte rekonstrukcije objekata razorenih poplavama i klizištima, itd. U skladu sa Programom izvođenja, učesnicima su se stručnim temama obratili kompetentni predavači iz vladinog i privatnog sektora, gospoda: Idriz Brković, dr. Enes Šeperović I Petar Begović, koji su dali detaljne informacije o strukturi međunarodnog funkcionisanja i pomoći u polju prirodnih nesreća i katastrofa. Moderatori i organizatori seminara, mr. Toni Nikolić i dr. Samir Huseinbašić, su poveli diskusiju u pravcu globalnih i regionalnih (europskih) instrumenata i mehanizama zaštite od prirodnih nesreća, usloženih globalnim klimatskim promjenama. Predstavljeni su i Sendai okvir za smanjenje rizika katastrofa (za period 2015. – 2030.godine), koji je donešen na Svjetskoj konferenciji o smanjenju rizika katastrofa u Sendaiju, Japan, marta 2015. godine, te europska Direktiva o poplavama, s kojima treba uskladiti domaće propise, izraditi domaće strategije i akcione planove, te iste provesti u praksi. Predstavljene su i metodologije koje postoje u domenu procjene rizika, te metodologije koje se predlažu u domenu sektora obuhvaćenih temom seminara. Nakon prezentacija učesnicisu se uključili komentarima, a pismeno predložili i ideje koje bi mogle u formi projekta da se razmotre u narednom periodu.


 

JICA Alumni u BiH organizuje seminar "Poplave i klizišta u Bosni i Hercegovini - prevencija, pripravnost i intervencija". -04.11.2015.-

Pozivamo Vas da učestvujete u seminaru "Poplave i klizišta u Bosni i Hercegovini - prevencija, pripravnost i intervencija", planiranom za 14.11.2015. u Hotelu "Saraj" u Sarajevu, sa početkom u 11,00 sati (Pozivnica sa Programom i Listom učesnik)

 

" Third year of the Japanese Language Course at University of Sarajevo" -28.10.2015. -

The Japanese Language Course is going on now third year at University of Sarajevo. We have three generations and total over 70 participants. We very welcome you, member of JICA alumni to this course. Please see our Embassy's website for detail information. Also you can read the article on Certification Ceremony and Orientation Day of Japanese Language Course.

 

U okviru projekta “Izgradnja mreže obrazovanja za mir u BiH” 27.10.2015. godine

U okviru projekta “Izgradnja mreže obrazovanja za mir u BiH”, JICA Alumni BiH u saradnji sa Centrom za okolišno održivi razvoj organizuje jednodnevni seminar u Tešnju, 28.10.2015. Zainteresovani mogu dobiti bliže informacije na ogled@teol.net.

 

Industrial Pollution Control Management -09.09.2015.-

Rok za prijavu: 19. novembar 2015.

Vrijeme održavanja u Japanu od 27. januara 2016 do 23. aprila 2016.

 

Capacity Development for Export and Investment Promotion -12.08.2015.-

Rok za prijavu: 18. septembar 2015.

Vrijeme održavanja u Japanu od 03. novembra 2015 do 05. decembra 2015.

 

Participatory Community Development for Practicioners for Reconsiliation and Creation of Society for Coexistance -15.07.2015.-

Rok za prijavu: 11. septembar 2015.

Vrijeme održavanja u Japanu od 26. oktobra 2015 do 19. decembra 2015.

 

Comprehensive Waste Management (D) -01.07.2015.-

Rok za prijavu: 06. novembar 2015.

Vrijeme održavanja u Japanu od 11. januara 2016 do 05. marta 2016.

 

Human Resource Capacity Development on „Japanese Hospitality, Omotenashi“ in Tourism -05.06.2015.-

Rok za prijavu: 31. juli 2015.

Vrijeme održavanja u Japanu od 14. septembra 2015 do 10. oktobra 2015.

 

Development of Recycling Policy -24.04.2015.-

Rok za prijavu: 12. juni 2015.

Vrijeme održavanja u Japanu od 26. avgusta 2015 do 12. septembra 2015.

 

Enhancement of the Ability to Support SMEs for Improvement of their Product Quality and Productivity -04.04.2015.-

 

Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruženja, održane u Sarajevu 07.02.2015.godine

 

 

Small and Medium Enterprise Development Policies -16.03.2015.-

 

Capacity Development for Flood Risk Management with IFAS -03.03.2015.-

 

Dr Lagumdžija - ambasador Yamazaki: Vlada Japana umjesto obećanih 10 miliona KM, Bosni i Hercegovini na raspolaganje stavila 27 miliona KM nakon poplava -26.02.2015. -

 

Dani Japana u Bijeljini od 20. do 22. februara 2015.

 

JICA Alumni u BiH je organizovala manifestaciju "Dani Japana u Bijeljini", posvećenu kulturi Japana. Sam naziv govori da to nije bio samo jedan, nego četiri događaja (20-22. februara 2015).
Prvi dan se sastojao od dvije radionice, koje su održane u Osnovnoj školi "Sveti Sava". Prva radionica je bila za učenike 3. razreda, kom prilikom je origami majstor gospođa Stoja Gavranović teorijski i praktično ukazala na origami, pokazujući tri različite vrste origami figura učenicima. Trideset učenika je prisutvovalo ovoj radionici, tri člana JICA Alumni Udruženja, kao i gospodin Mioshi iz JICA, koji je kasnije dao kratku izjavu za lokalnu TV stanicu.
Istog dana popodne još jedna radionica je organizovana za sve nastavnike ove škole i nekoliko nastavnika iz škole sestre ove centralne osnovne škole, čiji je jedan dio obnovljen japanskim sredstvima. Cilj ove radionice je bio da se nastavnici obuče i da kasnije praktikuju origami tehniku sa učenicima. Nastavnici su bili veoma zainteresovani za origami i zadržali su se znatno duže nego što je planirano. Gospođa Gavranović je darivala nekoliko knjiga o origamiju za biblioteku škole.

Drugog dana je bila aktivnost otvorena za sve zainteresirane građane. Sastojala se od dva dijela. Prvi dio "Haiku u Japanu i na Balkanu" je bila lekcija o poeziji haiku, koju je vodio naš specijalni gost Nedeljko Terzić, izdavač, novinar i pisac haiku, nagrađen u Japanu zbog svoje poezije. Drugi dio, "Mogućnosti origamija", koji je vodila gospođa Gavranović, bio je posvećen temi 'Origami - umjetnost i životna filozofija', a članovi JICA Alumni udruženja su iznoslili anegdote iz svog boravka u Japanu. Ovaj događaj su pratili državni i lokalni mediji kao što su RTRS, BNTV i TV Slobomir. Bilo je uključeno više od 50 gradjana.

Treći dan je bila projekcija starog japanskog filma "Ran" iz prošlog vijeka. Više od 50 ljudi je uživalo skoro 3 sata u ovome Kurosavinom remek djelu. 

 

Dani Japana u Bijeljini od 20. do 22. februara 2015.

 

- Petak, 20. februar, OŠ "Sveti Savo"

14:30 Origami radionica za učenike

16:30 Origami radionica za nastavnike

- Subota, 21. februar, Gradska galerija

(otvorena za sve zainteresovane)

17:00 - 18:30 predavanje i razgovor na teme:

"Mogućnosti koje pruža origami umjetnost",

Stoja Gavranović, origami majstor

"Haiku u Japanu i na Balkanu", Nedeljko Terzić,

Književnik i novinar

- Nedelja, 22. februar, Centar za kulturu

19:00 Projekcija filma "Ran" (Revolt)

japanskog reditelja Akira Kurosave

 

 

Poziv za kurs u Japanu: Air Pollution Source Management -30.01.2015.-

 

Poziv za kurs u Japanu: Environmental Education -27.01.2015.-

 

Poziv za kurs u Japanu: Community Capacity and Rural Development - Focusing on One Village One Product Movement -27.01.2015.-

 

Održan regionalni sastanak JICA Alumni udruženja Podgorica 2014, 25-26.11.2014. godine.

U Podgorici je održan peti po redu regionalni sastanak JICA Alumni udruženja iz Srbije, Albanije, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o mogućnostima efikasnije regionalne saradnje između udruženja kao i o mogućim zajedničkim aktivnostima u skorijoj budućnosti. Drugog dana sastanku su se pridružili polaznici JICA kurseva iz Crne Gore, koji su izrazili volju da u svojoj zemlji osnuju JICA Alumni udruženje. Sastanak se održao 25. i 26. novembra.

 


 

Održana je radionica Seminar "Lean Koncept - Vitka proizvodnja" na Mašinskom fakultetu u Banjaluci, 01.11.2014. godine

O uspješnosti ovog seminara govori činjenica o 40 učesnika iz raznih nivoa i sektora: privrede, javnog sektora, NVO i privatnog sektora. S obzirom na povećani interes, dogovorena je nova radionica u decembru u saradnji sa Privrednom Komorom RS. Prezentacije možete preuzeti na sledećem linku. Sa Japan Tobacco Senta Srbija, a za studente mašinskog fakulteta, dogovoren je odlazak u posjetu toj japanskoj fabrici gdje se process vitke proizvodnje može pratiti na licu mjesta.

 


 

Održan seminar "Izgradnja mreže škola-prijatelja životne sredine/okoliša", 25.10.2014. godine.

Seminar "Izgradnja mreže škola-prijatelja životne sredine/okoliša" u okviru projekta 'Izgradnja mreže obrazovanja za mir u BiH" je održan na Vlašiću, 25.10.2014. godine. Učestvovali su direktori, pedagozi i nastavnici koji vode ekološke sekcije iz 10 osnovnih škola sa teritorije opština Tešanj i Doboj Jug: „Dzemal Bijedić“, „Rešad Kadić“, „1.mart", „Kulin ban“, „Huso Hodžić“, „Abdulvehab Ilhamija“, „9. septembar“, „Gazi Ferhad-beg“, „Mustafa Mulić“ i „21.mart“. Predavači su bili uvaženi predavači iz relevantnih oblasti. Cilj je bio da nastavimo sa širenjem mreže škola i ojačamo njihovu medjusobnu saradnju. Valjanom edukacijom nastojimo da podignemo svjest da svako od nas, na različit način, može doprinijeti promijeni stava prema okolišu/životnoj sredini, kao i važnosti zaštite prirodne sredine. Zajedničkom akcijom možemo uticati na donošenje odluka i rješavanje problema u lokalnoj zajednici.


 

U Blagaju održana dvodnevna radionica „Kreativni turizam“, 17-18.10.2014. godine.

„Kreativni turizam“ je naziv dvodnevne radionice koju je JICA Alumni u BiH, u saradnji sa STK Blagaj City, organizirala u Blagaju, 17. i 18. oktobra. Na radionici su se razmatrali mogućnosti kreativnog turizma, koje je kao novija forma turizma sve više interesantnija turistima zainteresiranim za eko, prirodni i community-based turizam, odnosno turizam čiji je fokus lokalna zajednica sa svim svojim kulturnim-istorijskim, prirodnim i tradicijskim osobenostima. Kreativni turizam podrazumijeva participiranje turista u manje ili više zahtjevnim kreativnim aktivnostima, podržavajući time ekonomiju lokalne zajednice. Na radionici su se okupili predstavnici turističkih agencija koje se bave receptivnim turizmom u Hercegovini, članovi NVO sektora i klubova sa turističkim predznakom i mladi ljudi koji se već bave ili imaju namjeru da se počnu baviti turizmom. Predavači su dali uvod u pojam kreativnog turizma i trendove u svijetu, značaj „prodaje“ ovakve turističke usluge preko interneta, s posebnim osvrtom na društvene mreže. Takođe, kroz interaktivni dio radionice se došlo do velikog broja ideja o konkretnim aktivnostima koje se mogu ubrzo uspostaviti i kroz koje bi mladi i lokalna zajednica mogli obogatiti ponudu i povećati prihode.

Predavači:
Melika Arifhodžić konsultantica za razvoj eko turizma
Dunja Pejić, stručnjak za razvoj turizma
mr. Jozo Bejić, tajnik u Ministarstvu obrta i poduzetništva
Mira Jović, koordinatorica projekta Eko Pliva
Organizatori: Melika Arifhodžić ispred JICA Alumni BiH, Melisa Jašarević ispred STK Blagaj City

 


Poziv za kurs u Japanu: Capacity Development for Export and Investment Promotion -28.10.2014.-

Rok za prijavu: 01. decembar 2014.

Vrijeme održavanja u Japanu od 16. februara 2015 do 14. marta 2015.

 

Seminar "Lean Koncept - Vitka proizvodnja", Banjaluka, Mašinski fakultet Banjaluka 01.11.2014. godine, sa početkom u 09:30 časova -28.10.2014.-

Poziv za interaktivnu radionicu na temu Lean Japanski proizvodni menadžment

 

Seminar "Izgradnja mreže škola-prijatelja životne sredine/okoliša", Vlašić, 25.10.2014. godine. -21.10.2014.-

Seminar "Izgradnja mreže škola-prijatelja životne sredine/okoliša" u okviru projekta 'Izgradnja mreže obrazovanja za mir u BiH" će se održati na Vlašiću, 25.10.2014. godine. Bliže informacije možete dobiti na e-mail: ogled@teol.net

 

Radionica "Kreativnost u turizmu", Blagaj, 17. i 18. oktobar 2014 -15.10.2014.-

Radionica će se održati u Blagaju, 17. i 18. oktobar 2014, a osmišljena je i organizovana u saradnji JICA Alumni u BiH i STC-Blagaj.
Područje Hercegovine je izrazito bogato prirodnim resursima, kao i kulturno-istorijskim nasljeđem iz raznih perioda povijesti što joj uz geografsku pozicioniranost i klimu daje na atraktivnosti za posjete. Istina je da je u zadnje vrijeme evidentan porast interesovanja turista, što u normalnim okolnostima treba rezultirati pozitivnim ekonomskim učincima na lokalnom i višem nivou. Međutim, vlada generalno mišljenje da potencijali nisu dovoljno iskorišteni u turističke svrhe, kao i da nema strategijskog djelovanja zapošljavanja mlade populacije u sektoru turizma.
Na tragu toga, došli smo do ideje da organiziramo radionicu pod radnim naslovom "Kreativnost u turizmu", koja se tiče angažmana mlađih osoba u turizmu u cilju povećanja prihoda, bilo pojedinačno ili preko dostupnih organizacija na terenu.
Pozivamo vas da se pridružite našoj dvodnevnoj radionici ukoliko ste zainteresirani za temu ili želite da date svoj doprinos kroz dijeljenje iskustva sa učesnicima.

 

Industrial Pollution Control Management -02.10.2014.-

Rok za prijavu: 21. novembar 2014.

Vrijeme održavanja u Japanu od 28. januara 2015 do 25. aprila 2015.

 

Poziv za kurs u Japanu: Comprehensive Waste Management -26.08.2014.-

Rok za prijavu: 14. novembar 2014.

Vrijeme održavanja u Japanu od 12. Januara 2015 do 7. marta 2015.

 

Veče Japanske kulture, Nedelja 14.06.2014. u 19 h, Gradsko pozorište Jazavac. Sedam godina tradicije.

 

„Programi stipendiranja Japanske Vlade" - JAPAN - MEXT stipendije za 2015. -08.05.2014. -

 

Poziv za kurs u Japanu: Promotion of Energy Conservation in Commercial and Residential Sector (A) (J14-04147) -17.04.2014-

Rok za prijavu: 11. juli 2014.
Vrijeme održavanja u Japanu od 21 septembra 2014 to 11 novembra 2014

 

JAPAN - JIRCAS - istraživački program stipendija za zemlje u razvoju, KEK - stipendije za doktorski studij za strane studente -01.04.2014 -

 

„Programi stipendiranja Japanske Vlade" - JAPAN - Nacionalni institut za diplomske studije politike (GRIPS) -18.03.2014. -

 

„Programi stipendiranja Japanske Vlade" JAPAN - Daito Bunka University, Institut za poslovna istraživanja, Tokio, programi stipendiranja -18.03.2014. -

 

- 10.03.2014. - Grant pomoći Japana namijenjen podršci ekonomskom i društvenom razvoju Bosne i Hercegovine

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Zlatko Lagumdžija i ambasador Japana u BiH Hideo Yamazaki potpisali su i razmijenili 26. februara 2014. godine u Sarajevu Note o realizaciji Granta pomoći Vlade Japana između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana za nabavku meteorološke, medicinske i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda.


Više informacije na sajtu MVP BiH

 

- 06.03.2014 - Poziv za kurs u Japanu: Small and Medium Enterprise Development Policies (C) JFY 2014

Rok za prijavu: 10. april 2014.
Vrijeme održavanja u Japanu od 28 Maja 2014 to 10 Jula 2014

- Brošura

- Pozivno pismo

- Aplikacioni obrazac

- Izvještaj

Preuzmite sve dokumente

Detalji za informacije na jica.bh@bih.net.ba ili +387 33 220 190, Nina Bejtić

ili na sajtu Ministarstva vanjskih poslova BiH

 

- 14.02.2014.- „Promocija prijateljstva izmedju BiH i Japana“, Banja Luka, 14.02.2014.

 

„Promocija prijateljstva izmedju BiH i Japana“ je aktivnost Udruženja JICA ALUMNI BiH, koja je upriličena 14.02.2014. godine u amfiteatru Instituta za javno zdravstvo, Banja Luka. Okupilo se 45 učenika banjalučke gimnazije i njihova četiri profesora, nekoliko članova Udruženja JICA Alumni BiH i saradnika iz Banja Luke, inače ljubitelja japanske kulture.
Ovo veče su osmislili i organizovali Suzana Gotovac – Atlagić i Marko Tutnjević, članovi Udruženja, uz svesrdnu pomoć bračnog para Kusakabe, gostiju iz Japana.
Veče se odvijalo prema sljedećem programu:
1. Pozdrav organizatora : “JICA alumni u BiH”, mr.ecc. Marko Tutnjević;
2. “Nihon no genki”, anegdote Doc. Dr. Suzana Gotovac-Atlagić, bivšeg japanskog stipendiste i počasnog člana JICA Alumni u BiH;
3. “Nihon no bunka shoukai”, prezentacija japanske kulture , Prof. Dr. Satoshi Kusakabe;
4. “Ganbaru chikara”, unplugged, životna priča o životu mladih u postratnom Japanu i borbi za oporavak zemlje, gđa Mucuko Kusakabe ;
5. Zakuska sa sushi-jem i osvježenje za posjetioce.
U uvodnom dijelu, Marko Tutnjević je predstavio Udruženje i skrenuo pažnju na to da je značajan broj mladih u BiH imao priliku da iskusi život u Japanu u trajanju od mjesec-dva do nekoliko godina i da se svi trude da stručno znanje koje im je tamo pruženo primijene u našoj zemlji.
Suzana Gotovac-Atlagić je, uz projekciju stotinjak privatnih fotografija na kojima su se vidjela nasmijana lica Japanaca sa kojima se družila, skrenula pažnju na jačinu japanskog duha u teškim situacijama, kao i to da se trude da zadrže to nasmijano lice. Osvrnula se na njihov jednostavan način života, bez pretjerivanja u oblačenju, ljubav za jednostavne stvari, hranu, hobije, nalaženje smisla života u svakodnevnim malim užicima, prijateljstvu, druženju i solidarnom duhu. Istovremeno, pored te jednostavnosti u ponašanju i ponekad opuštenog izgleda, Japanci se odlikuju izvanrednom profesionalnošću, tačnošću i predanošću prema onom što su obećali ili za šta su zaduženi. Istaknuto je da bi bilo veoma dobro kada bi takav duh bio promovisan i u našoj sredini, tj., da se svako od nas koncentriše i fokusira maksimumom snage na ono što radi i u čemu je najbolji, a sve kroz solidarni rad u grupama.
Specijalni gost večeri je bio prof. dr. Satoši Kusakabe. Profesor Kusakabe je bio nastavnik Tokyo Rika Daigaku univerziteta. Doktor je hemije, međutim, nakon penzionisanja kao uspješan naučnik, odabrao je da se bavi promocijom japanske kulture i jezika u Evropi. Tako, sada sa suprugom živi i djeluje između Maribora i Zagreba, radeći kao saradnik na Univerzitetu u Zagrebu. On je u svojoj prezentaciji skicirao tok japanske istorije i ulogu obrazovanja u razvoju zemlje, naročito naglašavajući visoku pismenost (od 1918. nadalje, preko 99% japanaca završava srednju školu). Zatim je prikazao slike devastiranog Tokija 1945. i Tokija danas, ističući ulogu mladih u poslijeratnom oporavku.
Prijatnu završnu prezentaciju je imala i supruga profesora Kusakabe, koja je u mladosti bila veoma aktivna u organizacijama za pomoć nastradalima iz Hirošime i Nagasakija. Ona je u istakla veliku snagu koju su pokazale žene, majke u tim teškim godinama, i duh zajedništva. Cijela njena prezentacija je imala za cilj da dokaže kako čovjek maksimum svoje snage pokazuje onda kada čini nešto za druge a ne za samog sebe.
Obzirom da je bio Dan zaljubljenih, gđa Kusakabe je ispričala nekoliko simpatičnih epizoda iz ljubavne priče sa suprugom i istakla da je u braku veoma važno da svaki od supružnika ima svoja lična interesovanja, hobije i snove, i da jedno drugo u tome podržavaju kako bi porodica uspjela.
Na kraju je otvorena diskusija gdje su pitanjima započeli prvo prisutni profesori iz Gimnazije, a zatim su se i učenici zanimali za utiske profesora Kusakabe i njegove supruge u Evropi. Nakon nekih 30-tak minuta diskusije, program je zatvoren i gosti su posluženi zakuskom (japanski specijaliteti uz domaću kuhinju) i osvježenjima, uz japansku pop-muziku.

 


Ostale slike u Galeriji

Izvještaj pripremili: Suzana Gotovac - Atlagić i Marko Tutnjević

 

„Zelena ekonomija“, Banja Luka, 13.02.2014. godine

 

Idući u korak sa veoma aktuelnom temom kojoj se značajna pažnja poklanja u cijelom svijetu, u organizaciji JICA Alumni udruženja u BiH, u Banjoj Luci je 13.02.2014.godine održana radionica „Zelena ekonomija“.
Zelena ekonomija predstavlja model baziran na konceptu održivog razvoja integralno oslonjenog na sektore obnovljivih izvora energije, zelenih zgrada, održivog transporta, upravljanja vodama, otpadom i zemljištem, sa ciljem povećanja održivosti, profitabilnosti, konkurentnosti i zaposlenosti. Ono što smo ovom radionicom željeli istražiti je kako elemente zelene ekonomije integrisati u turistički sektor, stavljajući akcenat na korištenje obnovljivih izvora energije i pravilno upravljanje otpadnim vodama.
Nužnost boljeg i čvršćeg uvezivanja naučno-istraživačkog sektora sa realnim sektorom, odnosno uvođenje u praksu onih i onakvih tehničko-tehnoloških sistema koji umnogome doprinose ključnom cilju zelene ekonomije – blagostanju ljudi, socijalnoj jednakosti i smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu, identifikovana je kao jedan od osnovnih ciljeva radionice. Navedeno se prvenstveno postiglo izborom tema, predavača (Tatjana Jandrić, prof.dr Petar Gvero, Danijela Kardaš, Jovan Đukić) i učesnika, odnosno dovođenjem na jedno mjesto svih zainteresovanih strana: akademske zajednice, vladinih institucija, nevladinog i privatnog sektora, čime se uticalo na iniciranje buduće kolaboracije na svim nivoima.
Posebna pažnja na radionici je poklonjenja predstavljanju dvaju sistema: solarnog hlađenja i povećanja energetske efikasnosti objekata iskorištavanjem kanalizacione vode, oba primjenjiva u turističkom sektoru.
Solarni potencijal je značajan, posebno u dijelu zemlje koji gravitira Jadranskom moru, ali on je samo djelimično iskorišćen, prije svega zbog loše ekonomske situacije, kao i neadekvatne regulative koja proizvodi određene barijere za veće investiranje u ovoj oblasti.
Implementacija tehnologija koje omogućavaju hlađenje u ljetnim periodima, kada je to najpotrebnije, koristeći upravo sunčevu energiju koja je tada na raspolaganju, otvara mogućnosti za značajne uštede energije i povoljan uticaj na životnu sredinu.
Korištenjem solarne energije u Bosni i Hercegovini, prema procjenama datim u okviru Adria Cold projekta, moguće je ostvariti uštede do 30%, a posebno u javnom sektoru, sektoru turizma, odnosno hotelijerstva, poljoprivredi i sektoru usluga. Govoreći konkretno o hotelijerstvu, solarnu energiju je moguće koristiti za rasvjetu, klimatizaciju soba i drugih prostora, za zagrijavanje vode, hlađenje i čilere, te u sektoru transporta.
Takođe, kanalizaciona voda može da bude zanimljiv izvor toplote za objekte u kojima boravi ili kroz koje se kreće veliki broj ljudi, kao što su bolnice, studentski domovi, kasarne, hoteli, itd. Kanalizaciona voda je veliki i stabilan izvor energije, a godišnja promjena temperature kanalizacione vode je veoma niska. Više od 70 % energije koja dolazi od kanalizacionih voda je otpadna toplota (samim tim i besplatna ). Ostatak (30%) je transformisana električna energija. Ono što je ključno napomenuti je i karakterističan nizak stepen zagađenja okoline.
Energija iz kanalizacionih voda se uglavnom koristi za pokrivanje stalnih potreba za energijom, dok se konvencionalni sistemi upotrebljavaju za pokrivanje kritičnih tačaka u potrošnji energije. Ovaj značajan energetski potencijal može biti iskorišten primjenom toplotne pumpe.
Nakon izuzetno zanimljivih izlaganja predavača i aktivne diskusije koja je potom uslijedila, identifikovana je jasna potreba ka preusmjeravanjem privrede na „zelene tračnice“, uz primjenu koncepta održivosti i inovativnih tehnoloških rješenja.

 


"Radionicu organizovali Dunja Pejić i Petar Gvero, članovi Upravnog odbora JICA Alumni u BiH".


Izvještaj sa Skupštine Udruženja JICA Alumni u BiH, Sarajevo, 01.02.2014. godine

 - Preuzmite dokument sa Skupštine Udruženja JICA Alumni u BiH, Sarajevo, 01.02.2014. godine

 

- 13.02.2014. - Poziv za kurs u Japanu: Education for Peace through Promoting Mutual Understanding JFY 2014

Rok za prijavu: 3. mart 2014.

Vrijeme održavanja u Japanu od 15 maja 2014 do 21 Juna 2014

Detaljne informacije možete naći ovdje

 

- 13.02.2014. - Poziv za kurs u Japanu: Poboljšavanje znanja o Ekologiji (Environmental Education)

Rok za prijavu: 14. mart 2014
Vrijeme održavanja u Japanu od 25 maja 2014 do 04 jula 2014
Detaljne informacije možete naći ovdje

 

- 13.02.2014. - Poziv za kurs u Japanu: Alternative Power Generation Technology for Low Carbon Society (A) JFY 2014

Rok za prijavu: 17. mart 2014.

Vrijeme održavanja u Japanu od 14 maja 2014 do 19 Juna 2014

Detaljne informacije možete naći ovdje

 

- 13.02.2014. - Poziv za kurs u Japanu: Participatory Community Development for Practitioners for Reconciliation and Creation of Society for Coexistence JFY 2014

Rok za prijavu: 17. mart 2013

Vrijeme održavanja u Japanu od 7 maja 2014 do 28 Juna 2014
Detaljne informacije možete naći ovdje

 

- 07.02.2014. - Radionica „ Zelena ekonomija“, četvrtak, 13.02.2014.godine sa početkom u 10h u konferencijskoj sali Hotela „Vidović“ u Banjoj Luci.

Pozivamo Vas da prisustvujete radionici „ Zelena ekonomija“, koja će se održati u četvrtak, 13.02.2014.godine sa početkom u 10h u konferencijskoj sali Hotela „Vidović“ u Banjoj Luci.
Zelena ekonomija predstavlja model baziran na konceptu održivog razvoja integralno oslonjenog na sektore: obnovljivih izvora energije, zelenih zgrada, održivog transporta, upravljanja vodama, otpadom i zemljištem, sa ciljem povećanja održivosti, profitabilnosti, konkurentnosti i zaposlenosti. Ono što ovom radionicom želimo istražiti je kako elemente zelene ekonomije integrisati u turistički sektor, stavljajući akcenat na korištenje obnovljivih izvora energije i pravilno upravljanje otpadnim vodama.
U sklopu radionice obrađivaće se teme po programu kako slijedi:
10:00 - 10:10 Pozdravni govor i predstavljanje JICA Alumni udruženja u BiH
10:10 - 10.40 Zelena ekonomija; Tatjana Jandrić (SWOT)
10:40 – 11:10 Održivi razvoj u hotelijerstvu - zeleni hoteli; Dunja Pejić (Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske)
11:10 – 11:40 Adria COLD project; Jovan Đukić (Ekonomski institut)
11:40 – 12:00 Kafe pauza
12:00 – 12.30 Solarno hlađenje; Petar Gvero (Mašinski fakultet)
12:30 – 13:00 Korišćenje toplote kanalizacije za energetsko snabdjevanje hotela; Danijela Kardaš, Energetski klub

 

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do utorka 11.02.2014.godina putem elektronske pošte na adresu dunja.pejic@gmail.com
S poštovanjem,
Predsjednica udruženja Melika Brković

- Detalji