Vijesti
Vijesti 2013

 

„Lean manufacturing / Vitka proizvodnja“, 21.12.2013. godine

Seminar „Vitka proizvodnja “ je osmisio i organizovao Tarik Hadžić, član UO našeg Udruženja, a održan je u subotu, 21.12.2013. godine u Tuzli. U radu su učestvovali predstavnici različitih institucija i oblasti rada.

Osnovni cilj je bio upoznavanje sa osnovnim elementima organizacije proizvodnje poznatoj pod nazivom Vitka proizvodnja (Lean manufacturing). Ovaj način organizacije i vođenja procesa proizvodnje je postao nezaobilazan kod vodećih svjetskih proizvođača. Međutim primjena se može vrlo lako naći i u uslužnim djelatnostima, kao na primjer medicina (Lean Healthcare).

Vitka proizvodnja je proizvodna praksa koja podrazumjeva da svako korištenje resursa koje ne vodi ka kreiranju vrijednosti za kupca je rasipanje i kao takvo treba eliminisati. Gledajući iz perspektive kupca koji koristi proizvod ili uslugu „vrijednost“ je definisana kao bilo koja akcija ili proces koji je kupac voljan da plati.

Predavači su bili eminenti stručnjaci iz ove oblasti.

 


Tarik Hadzić i Lakić Nenad

 

Poduzetništvo visokog rasta u BiH“, - 16.11.2013. godine

Seminar „Poduzetništvo visokog rasta u BiH“, je osmislio i organizirao Jozo Bejić, član UO našeg Udruženja, a održan je u Mostaru, 16.11.2013. godine. Učestvovalo je 30-tak predstavnika raznih institucja iz okruženja koji se bave ovom tematikom. Oni su svojim znanjem i sposobnošću doprinijeli uspješnom radu seminara.

Osnovni cilj je bio da se utvrde smjernice za kreiranje politika koje će na adekvatan način potaknuti stvaranje novih i unapređenje postojećih brzorastućih poduzeća (Gazela) u BiH kao i podizanje svijesti kod relevantnih aktera o značaju poduzetništva visokog rasta.

Tema seminara je bila vezana za poduzeća visokog rasta (Gazele) koje ostvaruju prosječan godišnji rast broja radnih mjesta ili prometa od 20% ili više tijekom trogodišnjeg perioda, te zbog svog stabilnog poslovanja i brzog rasta izuzetno pozitivno utječu na bogatstvo zemalja i stvaranje novih radnih mjesta. Poduzeća Gazele su rijetka u svim zemljama, ali su njihovi doprinosi iznadprosječni. Prema istraživanju Endeavor-ovog Centra za poduzetništvo visokog rasta i GEM (Global Entrepreneurship Monitor) projekta, preduzeća Gazele čine samo 4% svih poduzeća, ali su stvorila blizu 40% svih radnih mjesta u promatranom periodu.

Predavači su bili eminentni stručnjaci iz ove oblasti: Prof dr Bahrija Umihanić iz Tuzle, Dr Jasmin Helebić iz Zenice I Nevzet Sefo iz Mostara, a pokušali su odgovoriti na sljedeće teme:

Poduzetništvo visokog rasta u funkciji razvoja gospodarstva u BiH,
Analiza lanca vrijednosti i GAP analiza sektora turizma sa preporukama za razvoj,
Mogući izvori financiranja poduzetništva visokog rasta u BiH

 


Mr Jozo Bejić

 

„Izgradnja mreže obrazovanja za mir u Bosni i Hercegovini“, - 19.10.2013. godine

Projekat „Izgradnja mreže obrazovanja za mir u Bosni i Hercegovini“

Seminar „Izgradnja mreže eko-škola u BiH“ je osmislila i organizovala Ranka Mandić, koordinator Grupe za obrazovanje našeg Udruženja, a održan je 19.10.2013. godine na Vlašiću.

Učestvovali su direktori, pedagozi i nastavnici koji vode ekološke sekcije iz 10 osnovnih škola iz sarajevskog kantona: „Behaudin Selmanović“, „Sokolje“, Dobroševići“, Skender Kulenović“, VIII OŠ „Amer Ćenanović“ ,

IV OŠ, IX OŠ, „Fatima Gunić“ , „Umihana Čuvidina“ i „Džemaludin Čaušević“.

Predavači su bili: Prof. dr Azra Jaganjac , Dr Samir Huseinbašić , Ana Mrdović, dip.inž. hortikulture i Ranka Mandić, trener Regionalnog centra za okoliš/životnu sredinu BiH.

Ciljevi ovog seminara su bili da se proširi ustanovljena mreža eko-škola (već sada ima ukupno 30 škola) i ojača medjusobna saradnja, podigne svjest da svako od nas , na različit način, može doprinijeti promijeni stava prema okolišu/životnoj sredini, kao i važnosti zaštite prirodne sredine, u cijelini, te da se, zajedničkom akcijom može uticati na donošenje odluka i rješavanje problema u lokalnoj zajednici. Istovremeno je bila želja da se promoviše podrška koju JICA Agencija pruža izgradnji mira, umrežavanju eko-škola i razvoju turističkog potencijala BiH.

 


Koordinator Grupe za obrazovanje, Ranka Mandić