Kontakt
Kontakt

 

JICA Alumni udruženje u BiH
Bistrik 9, 71000 Sarajevo
E mail:  melikica1@hotmail.com
E mail: rankam@teol.net
 


JICA Balkan Office Contact Point in Sarajevo
Bistrik 9, 71000 Sarajevo
Tel. +387 220 190
Fax. +387 220 192
E-mail: jica.ba@bih.net.ba